VẢI NHÁM

GIẤY NHÁM

DAO FINGER

DAO BÀO

LƯỠI CƯA

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Đình Chinh
Giám Đốc - 0983 755 618

Mr. Huy
P. Kinh Doanh - 0963456995

Mr. Nam
P. Kinh Doanh - 0989 460 552

NHÁM THÙNG

Nhám thùng KX456
Nhám thùng KX456
GXK51
GXK51
KX456
KX456
Nhám Vòng
Nhám Vòng

GIẤY NHÁM - VẢI NHÁM

Nhám BăngVòng
Nhám BăngVòng
Nhám đĩa
Nhám đĩa
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Bánh nhám
Nhám tờ Fuji_Star_RAC
Nhám tờ Fuji_Star_RAC

LƯỠI CƯA

Lưỡi cưa rong
Lưỡi cưa rong
Lưỡi cưa hợp kim
Lưỡi cưa hợp kim
Lưỡi cưa Laminate
Lưỡi cưa Laminate
Lưỡi Cặp Đôi
Lưỡi Cặp Đôi

DAO FINGER - DAO BÀO

DAO XOẮN
DAO XOẮN
Dao bào cuốn
Dao bào cuốn
Dao Finger
Dao Finger
Mũi Đục
Mũi Đục